Kulliyyah of Sustainable Tourism and Contemporary Languages

Kenyataan Kekosongan Ruang Niaga

Assalāmu Alaikum Warahmatullāhi Wabarakātuh dan Salam Sejahtera,

Sukacita dimaklumkan bahawa Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM), Kampus Pagoh ingin mempelawa syarikat-syarikat bertaraf BUMIPUTERA yang berdaftar dengan Kementerian
Kewangan Malaysia dan masih berkuatkuasa pada masa ini untuk menjalankan perkhidmatan perniagaan di Universiti
Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM), Kampus Pagoh seperti berikut: